Zjechać-czy-nie

czynniki lawinotwórcze

o czynnikach wpływających na powstawanie lawin