zarzadzanie ryzykiem

Bezpieczeństwo w górach

O minimalizowaniu ryzyka i o bezpieczeństwie w górach.